جناب آقای فلانی

مدیر محترم

موضوع : درخواست منزل سازمانی

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب فلانی کارمند شماره فلان شاغل در بخش فیلان که از تاریخ بهمان استخدام و در این شرکت مشغول بکار گردیده ام بدلیل مشکلات عدیده خانوادگی / ازدواج متقاضی استفاده از منزل سازمانی شهرک می باشم.

خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم مبذول نمایند.

با تشکر

کارمند زاده