موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )


گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود:  آقای گوریل انگوری فرزند بیگلی بیگلی  به شماره ملی 007 صادره از وارده و به شماره بیمه صفر از تاریخ قبل از میلاد لغایت قرون وسطی در این شرکت در واحد فلان و با سمت مسخره  واقع در محل این شرکت در برره بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ 00 بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل چند میلیون پاپاسی بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( 44 ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

1-    روزنامه خواندن

2-   حل جدول کلمات متقاطع

3-  حل جدول سودوکو

4-   بازی کامپیوتری

5-   خواندن مطالب جالب در اینترنت و گاهی پرینت آنها

6-   صرف چای و صبحانه و نهار در دفتر کار

7-  صحبت تلفنی با اقوام و دوستان و ارسال ایمیل

8-  خالی کردن زیر پای همکاران

9-   بدگویی از رییس و اوضاع شرکت

10-  دریافت حقوق ماهیانه

11- حیف و میل بیت المال

12- سرکار گذاشتن همکاران

13-  تنبلی و زیر کار درروی

14-  سر چرخاندن ارباب رجوع با امروز و فردا کردن

15-  خوابیدن در شیفت شب بصورت دوره ای و هماهنگ شده

16-  نوشتن نامه های درخواست وام و مساعده

17-   گند زدن به کار

17 -   دانلود آهنگ های جدید از کامپیوتر اداره

18-  ....   یعنی بازم بگم ! مخلص کلوم اینکه : از هر انگشتش هزار گند می باره

این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی و حتی غیر قانونی! دیگری ندارد.

امضا

سمت