شما : یک نمونه نامه با موضوع اعتراض به جابجایی و برکناری مدیر موفق می خواستم .

ملا بنویس : ا ... مگه داریم ؟ جابجایی یا برکناری مدیر موفق منظورمه  ها البته ! هه هه شوخی کردم ... دلخور نشو !نیشخند

حالا این نامه به چه درد میخوره ؟ مگه نوشتنش فایده ای هم داره ؟!

شما : نه !

ملابنویس : پس واسه چیته ؟

شما : تعجب

==================

جناب آقای فلانی

مدیر محترم فلان

موضوع : جابجایی آقای فلانی از سمت فلان

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ( اسم خودتو ننویسی ها ... به بهانه های مختلف از زیر اینکار در برو ... تا بزرگان هستن شما چرا ؟ ) به نمایندگی از جمعی از همکاران واحد فلان به دلایل زیر تقاضای ابقای آقای فلانی در سمت فلان را داریم : 1 و 2 و 3 و در پایان از صمیم قلب و خاضعانه از آن مقام محترم تقاضا داریم درخواست اینجانبان با دید مساعد و مثبت مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

با تشکر

فلانی