جناب آقای میز لق

مدیر و رییس در شرف عزل

 

موضوع : تعریف و تمجید و مجیزگویی از جنابعالی

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانبان تعدادی کاسه لیس بادمجان دور قاب چین و دستمال بدست ،  بر خود وظیفه می دانیم از جنابعالی به عنوان مدیری شایسته ( ی بد و بیراه ! ) ، لایق ( ناش جا افتاده ) و خدوم ( نسبت به باند خود ) و انسانی شریف ( کثیف ) و اخلاق مدار ( ندار ) تجلیل نموده و مراتب قدردانی و سپاس خویش را محضر جناب آلی! تقدیم نماییم و با تهیه این نامه و  اهدای بهترین درودها و سرودها و لغز های خود بیش از پیش بر اخلاق نداری و دهن بینی شما صحه و افسار گذاریم !

با چشمانی اشکبار و پر امید حتی اکنون که در روزهای پایانی مدیریت خویش بسر می برید ( اِ نگفته بودی ... ) مراتب پاچه خواری خویش را همچنان اثبات نماییم. 

امیدواریم  که در شرکت جدیدتان که به مدد آشناهای بسیار خوبتان برایتان فراهم گردیده موفق بوده و همچنان با تعامل ( میدونه چیه دیگه! نه غلام )  سا زنده و سا مرده  و همفکری دیگر کارکنان و اعضای باند جدید بیش از پیش در انجام وظایف خود ( که همانا پر کردن جیب خودتان می باشد )  موفق باشد.

دوستان بادمجون دور قابچین ! لطفا به افتخار رییس کِل بکشید: 

لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی

بس سه ... بس سه خوب !

برید پی کارتون

با تشکر

جماعت باد به پرچم شرکت