سلیقه ها در جواب دادن مختلفه و اینکه شما چند مرده حلاجید نوع پاسختون رو مشخص میکنه ... چند نمونه رو ببینیم :

جناب آقای فلانی

رییس / معاون / ولگرد محترم واحد فلان

با سلام و احترام

ضمن تشکر از ارسال پیام تبریک انتصاب اینجانب به سمت قمپز درکنی ، که با توجه با شایستگی و توانایی های فراوان  اینجانب باید زودتر از اینها در شرکت صورت می پذیرفت و رییس می شدم از الطاف جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم . یادم باشه هوایتان را بیشتر داشته باشم .

( من هوای شما رو دارم شمام هوای مارو داشته باش .... بعله یه سفره ای پهنه ! همه دور همیم ... )

پاچه هایتان فراخ ، حس پاچه خواریتان مستدام باد ...

با تشکر تازه بدوران و قدرت رسیده شرکت بوووووووووووووووووووووق